ลูกค้าสามารถติดต่อ เพิ่มเติมได้ที่  088 758 4005    080 964 2745    096 308 9747    088 758 4003    088 758 4005    080 964 2745   
World

ThailandUPS.com

ffice hours : 8:30 - 17:30 ( Monday - Friday )
Tel 0 2952 7823
Delta MX-1.1K - Delta MX-1100
Delta Electronics
Environmental Management System (EMS)
monitors the environment and conditions in the data center, including temperature, humidity, water leakage, as well as alarms for fire, smoke, and unauthorized entry. The EMS offers managers an integrated platform for more convenient monitoring of today’s data center. (ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสภาพในศูนย์ข้อมูล)

The Rack-Mount
Static Transfer Switch (rSTS)
safeguards the uninterrupted operation of mission critical IT equipment. Powered by two independent power sources, the rSTS rapidly switches from one source to the other automatically when the power supply used to power its connected load fails. For datacenter applications the rSTS allows power drop risk to be shared or distributed to each rack to prevent power loss for the whole system. The rSTS offers an efficient and reliable switch that supports the high redundancy requirements of mission critical power systems. (เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ)

For power distribution requirements of medium to large data centers, Delta’s
Power Distribution Unit (PDU)
provides an optimal solution. The space-saving PDU is easy to move and adapt to future reconfigurations of the data center. The PDU offers superior power protection and monitoring, and the flexibility & scalability to match your actual power distribution requirements. Not only does it improve availability, it reduces the cost of your initial investment. ( อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ IT ต่าง )

Part Number


Description


EMS1000000

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสภาพในศูนย์ข้อมูล

Delta EMS 1000 - Environment Sensor (วัดอุณหภูมิ ความชื้น)

To collect data from connected devices (temperature & humidity)

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 EMS1100035

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสภาพในศูนย์ข้อมูล

Delta EMS 1100  To control connected devices

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 EMS1200035

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสภาพในศูนย์ข้อมูล

Delta EMS 1200  To collect data from and control connected devices

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 EMS2000000

ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสภาพในศูนย์ข้อมูล

Delta EMS 2000 - EnviroStation

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 3915100766-S00

 

Delta SNMP card for PDU (1311,1315,2421,1425)

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 STS16002SR00035

เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ

Delta STS 1U, 200/208/220/230/240V, 16A,

Input C20x2 pcs, Output C13x4pcs + C19x1 pcs  

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 STS30002SR10035

เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ

Delta STS 1U, 200/208/220/230/240V, 30A,

Input IEC309-L6-30P, Output IEC309-L6-30R 

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 PDU1311A2710001

รางปลั๊กไฟ

Metered PDU 0U Half rack(1250mm), 200/240V, 16A, (24)C13, (3)C19

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 PDU1315A2810001

รางปลั๊กไฟ

Metered PDU 0U Half rack(1250mm), 200/240V, 32A, (24)C13, (4)C19

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 PDU2421A3910001

รางปลั๊กไฟ

Metered PDU 0U Full ack(1560mm), 380/220V, 16A, 3P, (36)C13, (3)C19

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 PDU1425A1210000

รางปลั๊กไฟ

Metered PDU 0U Half Rack(1250mm), 230/400V, 32A, 3P, (3)C13, (9)C19

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 PDU5315A2800009

รางปลั๊กไฟ

Basic PDU 0U Half Rack(1250mm), Basic type, 220/230V, 32A, (24)C13, (4)C19 

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 PDU7311A1200000

รางปลั๊กไฟ

Basic PDU 1U, 220/230V, 16A, (12)C13

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

 PDU7425A0600000

รางปลั๊กไฟ

Basic PDU 1U, 230/400V, IEC309-32A-5W, Output IEC320-C19(6)

ราคา  UPDATE  บาท ( ราคายังไม่รวม vat )

อุปกรณ์ Delta EMS, Delta STS และ Delta PDU ใช้กับเครื่องสำรองไฟ,  ห้อง DATA Center 
และ rack cabinet  สินค้ารับประกัน 1 ปี เช็คราคาและสต๊อคสินค้า ได้ที่นี้
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200 - EnviroProbe
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Rack-Mount Static Transfer Switch from Delta
Rack-Mount Static Transfer Switch
Delta basic 16A 1U PDU - 12X C13 Outlet
Delta basic 16A 1U PDU - 12X C13 Outlet
รางปลั๊กไฟ ขนาด 16 ampมี 13 ช่อง
Delta EMS (Environmental Management System ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสภาพในศูนย์ข้อมูล) for DATA CENTER, Rack
Delta STS (static transfer switch เครื่องสลับจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ)
Delta PDU (power distribution unit อุปกรณ์ควบคุมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ IT ต่าง )
Delta EMS, STS , PDU
บริษัท แค็พซล็อค จำกัด
50 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2952 7823 (auto) แฟ็กซ์ 0 2952 7423
Email : thailandups.com@gmail.com
Line ID : @thailandups
ต้วแทนหลักในการจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ delta
บริษัท แค็พซล็อค จำกัด
50 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2952 7823 (auto) แฟ็กซ์ 0 2952 7423
Email : thailandups.com@gmail.com
Line ID : @thailandups
ต้วแทนหลักในการจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ delta
บริษัท แค็พซล็อค จำกัด
50 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2952 7823 (auto) แฟ็กซ์ 0 2952 7423
Email : thailandups.com@gmail.com
Line ID : @thailandups
ต้วแทนหลักในการจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ delta
บริษัท แค็พซล็อค จำกัด
50 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2952 7823 (auto) แฟ็กซ์ 0 2952 7423
Email : thailandups.com@gmail.com
Line ID : @thailandups
ต้วแทนหลักในการจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ delta
บริษัท แค็พซล็อค จำกัด
50 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0 2952 7823 (auto) แฟ็กซ์ 0 2952 7423
Email : thailandups.com@gmail.com
Line ID : @thailandups
ต้วแทนหลักในการจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ delta